Bedriftsinterne kurs

Ofte så passer det bedre at man arrangerer et kurs for flere eller alle ansatt i bedriften.
Da kan vi komme til dere å holde kurs ved deres møtelokaler eller ved innleide lokaler.

Varighet 7,5 timer
Kurset kan deles opp på to dager eller kvelder om dette passer bedre.

Innhold kurs varme arbeider:

  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Praktisk slukkeøvelse
  • Valg av slokkemiddeler
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler

Priser:*
Grunnpris kurs: kr. 7.500,-
Slokkeøvelse kr. 4.900,-
Pris pr. person kr. 450,- (dekker kursbevis, avgift prøve og bok)
Reise/kjøretid kr. 550,- pr. time.
Kjøring (km) etter statens takster
Ved bedriftsinterne kurs er det bedriften som holder lokaler, prosjektor og evt. lunch.

*Alle våre priser er oppgitt eks. mva.

#

Fyll inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg