Orienteringsplaner

Vi utarbeider profesjonelle orienteringsplaner for store og små bygg.
Disse sikrer at det er enkelt for personer som ikke er kjent i bygget til å orientere seg ved for eksempel en brannalarm. Brannvesenet stiller som regel krav til oppdaterte orienteringsplaner ved alle brannsentraler.

#